facebook_pixel

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Decoron Design

Rekisteri- ja tietosuojan rekisterinpitäjä
DECORON DESIGN
Sorinkatu 4 C, 33100 Tampere
Puhelin (040) 545 6716

info@decoron.fi

www.decoron.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Decoron Designin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, toimintojen kehittäminen sekä tilastointi. Tietoja saatetaan käsitellä viestinnän ja markkinoinnin kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta ja muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietojen pohjalta ei tehdä automatisoituja päätöksiä tai profilointeja.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja tallennettavista tiedoista

a) Asiakkaat
Asiakas
rekisteri sisältää henkilötietoja Decoron Design verkkokaupasta tuotteita tilanneista luonnollisista henkilöistä. Tietojen perusteena on asiakkaan antama tilaus. Tilauksista muodostuu sähköinen rekisteri, jota säilytetään tietoturvaohjelmiston valvomalla tietokoneella salasanojen takana.

Asiakasrekisteri sältää seuraavia tietoja:
Tilausajankohta ja toivottu toimitusaika, mikäli ilmoitettu

Tilatut tuotteet ja kpl-määrät hintoineen

Tilaajan tiedot: (pakolliset merkitty *)
* Nimi (etu- ja sukunimi)
* Lähiosoite
* Postinumero
* Postitoimipaikka
* Puhelin
Sähköpostiosoite


Pankin ja maksutavan valitsee aina asiakas ja saamme heiltä tiedon siitä, että tilaus on tai ei ole maksettu. Asiakkaiden tilinumerot tms. luottamukselliset tiedot eivät välity meille.

Lahjan saajan tiedot:
Nimi (etu- ja sukunimi)
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Liitteenä lähetettävä kortti saajalle

Kortin runo tai muu teksti

Lähettäjän tiedot kortissa, mikäli ilmoitettu


Mikäli asiakas on tilannut tuotteen lahjaksi, joka toimitetaan suoraan lahjan saajan osoitteen, säilyvät lahjan saajan nimi ja postiosoite tilaustiedoissa mutta emme lisää lahjan saajia kumpaankaan asiakasryhmään, ellei heiltä tule sitä koskevaa, erillistä pyyntöä.

 

b) Kiinnostuneet, seuraajat ja fanit

Tämän ryhmän kontaktitietoina kirjataan

* Yhteydenottajan nimi

* Sähköpostiosoite

Lisäksi voidaan kirjata muita, asiakassuhteen kannalta merkitseviä tietoja, mikäli yhteydenottaja sellaisia ilmoittaa.

Asiakastiedon perusteena on asiakkaan kirjautuminen faniksi sosiaalisessa mediassa, kirjautuminen seuraajaksi Decoron Designin blogiin tai asiakkaan pyyntö sähköpostimarkkinointilistalle pääsystä. Tietoja säilytetään virusturvasuojatulla tietokoneella salasanojen takana.

Asiakas voi joko itse lopettaa fanittamisen tai seuraamisen tai pyytää tietojensa poistoa sähköpostilistalta.

c) Henkilöstö

Henkilöstön osalta kirjataan palkanmaksuun ja siihen liittyviin suoritteisiin tarvittavat tiedot. Rekisteröitymisen perusteena on rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvitteiden ja oikeuksien noudattaminen työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla.

 

e) Työnhakijat

Työnhakijoista tietoomme tulevat hakemuksissa ja CV:issä ilmoitetut tiedot mm. nimi ja yhteystiedot, koulutus ja työkokemus sekä aikaisemmat työnantajat.

Näitä tietoja ei rekisteröidä. Erityisen kiinnostavien hakijoiden hakemus liitteineen voidaan säilyttää paperimuodossa 2-5 vuotta, minkä jälkeen ne hävitetään.

Kaikkia rekisteröityjen ryhmiä käsitellään luottamuksellisena tietoina, joita EI luovuteta markkinointitarkoituksiin Decoron Designin ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö voi tarkastaa hänestä kirjatut henkilötiedot sekä pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot, jos niissä ilmenee puutteita tai virheitä. Henkilöstöä lukuunottamatta rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

 

Rekisteriä koskevat yhteydenotot
Decoron Design
Maarit
Kukkonen
Puhelin (040) 545 6716
sähköpostiosoite: info@decoron.fi

 

Tietojen luovutus

Emme myy, vuokraa tai luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin. Tietoja luovutetaan ainoastaan yhteistyökumppaneille ja palveluntarjoajille siinä määrin kuin se toimintojen sujuvuuden kannalta on välttämätöntä. Yhteystietoja luovutetaan mm.

– Postille, Matkahuollolle ja kuljetusliikkeille tavaroiden toimittamista varten

– järjestelmätoimittajille, jotka näkevät tiedot järjestelmää ylläpitäessään ja/tai mahdollisia ongelmatilanteita selvittäessään

– kirjanpitäjille kirjanpidon ja tilinpäätösten sekä muiden lakisääteisten ilmoitusten tekemistä varten

Nämä yhteistyökumppanit sijaisevat Suomessa/EU:ssa ja ovat saman tietosuojalainsäädännön alaisia. Yhteistyösopimuksin pyrimme myös varmistamaan, että he toimivat säädellyllä tavalla.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Decoron Design sivustolla käytetään evästeitä. Google Analytics kerää kävijätietoja mutta tarjoaa palvelun käyttäjien tietoon vain tilastotietoja, joista yhtä kävijää on vaikea tunnistaa. Facebook pikseli tunnistaa Facebook-sivuilla kävijät, jos nämä ovat kirjautuneina Facebookiin. MailChimp ja Active Campaign seuraavat, mitä sähköposteja avataan ja luetaan. Nämä tiedot auttavat meitä luomaan asiakkaitamme kiinnostavaa sisältöä.

Mobiilisovelluksiimme sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan (Applen, Googlen tai Microsoftin) ehtoja.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsitelevät Decoron Designin henkilökunta sekä kohdassa tietojen luovutus mainitut yhteistyökumppanit siinä määrin kuin se on tarpeen heidän suorituksensa onnistumiseksi. Tavarankuljettajille toimitamme vastaanottajan nimen, osoitteen ja kuljetusmuodosta riippuen vastaanottajan puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen, jonne kuljettaja ilmoittaa tavaran saapumisesta. Järjestelmätoimittaja ja kirjanpitäjä näkevät tietoja järjestelmästä tai tositteista omassa työssään.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme seuraavia suojatoimia tietojen turvallisuuden varmistamiseksi.

– Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

– Tietoja säilytetään joko paperimuodossa kansioissa tai sähköisinä tiedostoina asianmukaisen ja ajantasaisen, automaattisesti päivittyvän virustorjuntaohjelman suojaamana.

– Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti noin 2-6 vuoden vuoden ajan, minkä jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.